Dataskyddspolicy

DATASKYDD + SEKRETESSPOLICY

Vi på PREVENT SHIELD tackar dig för att du besöker vår webbplats och visar intresse för vårt företag.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och vill att du ska känna dig trygg och säker när du surfar på våra webbsidor.

Det ansvariga organet (personuppgiftsansvarig) i enlighet med dataskyddslagarna är:

PREVENT SHIELD® / NST AB
Svenarp 2
577 99 Pauliström

T: +46 76-144 01 14
E: hello@preventshield.se

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kan du besöka PREVENT SHIELDs webbsidor utan att vi behöver några personuppgifter från dig. Vi får endast information om vilken IP-adress som hämtade vilken sida vid vilken tidpunkt. Denna information analyseras för statistiska ändamål. Den enskilda besökaren förblir anonym.

På vissa sidor kan du ange personuppgifter som ditt namn och din adress i inmatningsfält. Dessa uppgifter behandlas endast för korrespondens med dig och i det syfte för vilket du lämnade uppgifterna till oss. Om du kontaktar oss via ett formulär överförs de uppgifter du lämnar krypterat. På så sätt förhindras missbruk av uppgifterna av tredje part.

FÅ TILLGÅNG TILL DATA/SERVERLOGGFILER

PREVENT SHIELD samlar in uppgifter om varje åtkomst till erbjudandet (så kallade serverloggfiler). Uppgifterna om åtkomst omfattar följande:

Namn på den hämtade webbsidan, fil, datum och tid för hämtning, överförd datavolym, meddelande om lyckad hämtning, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, hänvisande URL (senast besökta sida), IP-adress och begärande leverantör.

PREVENT SHIELD använder endast logguppgifter för statistisk analys i syfte att driva, säkra och optimera erbjudandet. PREVENT SHIELD förbehåller sig dock rätten att granska logguppgifter retroaktivt om det finns en berättigad misstanke om olaglig användning som grundar sig på konkreta grunder.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

"Personuppgifter: information som kan användas för att identifiera en person, dvs. information som kan spåras tillbaka till en specifik person. Namn, e-postadresser och telefonnummer är alla personuppgifter. Uppgifter om preferenser, hobbies, medlemskap eller webbsidor som en person har tittat på anses också vara personuppgifter.

Personuppgifter samlas in, används och vidarebefordras av PREVENT SHIELD endast om detta är lagligt tillåtet eller om användaren samtycker till att uppgifterna samlas in.

SSL ENCRYPTION

För att skydda sekretessen för dina uppgifter under överföringen använder vi krypteringsmetoder som motsvarar den senaste tekniken (t.ex. SSL) via HTTPS.

KONTAKT PREVENT SHIELD

Vi samlar in personuppgifter som du meddelar oss på eget initiativ, till exempel när du kontaktar oss. Vi använder naturligtvis endast de personuppgifter som överförs till oss på detta sätt för det ändamål för vilket du gav oss uppgifterna när du kontaktade oss.

Överföringen av denna information sker uttryckligen på frivillig basis och med ditt samtycke. I den mån det rör sig om information om kommunikationskanaler (t.ex. e-postadress och/eller telefonnummer) samtycker du också till att vi kontaktar dig via dessa kommunikationskanaler för att besvara din förfrågan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. Kontakta ägaren av PREVENT SHIELD (se kontaktuppgifter här).

INTEGRERING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART.

Innehåll från tredje part, som till exempel kan omfatta YouTube-videor, Google Maps-material, Google-fonts eller grafik från andra webbplatser kan integreras i detta onlineutbud. Detta kräver alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") har kännedom om användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till respektive användares webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen är därför nödvändig för att innehållet ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen enbart för att leverera innehållet. Vi har dock inget inflytande över om tredjepartsleverantörerna t.ex. sparar IP-adressen för statistiska ändamål eller inte. Vi kommer att informera användarna om detta om vi får kännedom om detta.

YouTube: Vi använder YouTubes "utökat dataskyddsläge" för att bädda in videor. En cookie som enligt YouTube inte innehåller någon personlig information sparas endast på din dator när du spelar upp videon. Mer information om insamling och användning av uppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy på www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Den här webbplatsen använder Google Maps API för visuell representation av geografisk information. När Google Maps används samlar Google också in, bearbetar och använder data om användarnas användning av kartfunktionerna. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Du kan också ändra dina sekretessinställningar för personuppgifter där i sekretesscentret.

Google Fonts: För att vårt innehåll ska kunna återges korrekt och grafiskt tilltalande i alla webbläsare använder vi skriptbibliotek och bibliotek för teckensnitt som Google Fonts (www.google.com/webfonts/) på den här webbplatsen. Googles typsnitt överförs till webbläsarens cache så att de inte behöver laddas flera gånger. Om webbläsaren inte har stöd för Googles typsnitt eller nekar åtkomst visas innehållet i ett standardtypsnitt.

Anrop av skriptbibliotek eller bibliotek för teckensnitt utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. I teorin är det möjligt för operatörerna av motsvarande bibliotek att samla in uppgifter, även om det inte är klart om och i så fall i vilket syfte de skulle göra det.

Biblioteksoperatören Googles sekretesspolicy finns på www.google.com/policies/privacy.

COOKIES

Liksom många andra webbplatser använder vi så kallade cookies. Cookies är små textfiler som överförs från en webbplatsserver till din hårddisk. Genom dem får vi automatiskt vissa uppgifter som din IP-adress, webbläsare och operativsystem från din dator och din internetanslutning.

Cookies kan inte användas för att starta program eller sprida virus till en dator. Med hjälp av informationen i cookies kan vi göra det lättare för dig att navigera och se till att våra webbsidor visas korrekt.

Under no circumstances will the data collected by us be passed on to third parties or a link to personal data be established without your consent.

Naturligtvis kan du också se vår webbplats utan att aktivera cookies. Webbläsare är regelbundet inställda på att acceptera cookies. Du kan när som helst avaktivera användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare. Använd webbläsarens hjälpfunktioner för att ta reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du avaktiverar användningen av cookies.

ÅTERKALLELSE, ÄNDRINGAR, KORRIGERINGAR OCH UPPDATERINGAR

Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. när nya tjänster införs. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller då för ditt nästa besök.

DATASKYDDSOMBUD

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, som också är tillgängligt för att hantera begäran om tillgång, andra förfrågningar eller klagomål, på hello@preventshield.se.